Tasques

Els següents textos es van crear en el context del projecte Europeu Make Literacy Meaningful (Referència. Ersmus Key Action 2: 2016-1-DE03-KA201-023008), però recullen tasques fruit del treball col·laboratiu entre les persones del GREIP que vam participar en dos projectes estatals que estudiaven la competència plurilingüe dels aprenents (Dirección General d’Ensenyament Superior – PB96- 1219; 1997-2000; Direcció General de Recerca – Ministeri de Ciència i Tecnologia – BSO 2001 – 2003; 2002-2004)