Grups de treball sobre l’ús del vídeo

Nom de l’equip

Institució promotora de l’activitat

Curs Acadèmic

Hores

Formació de formadors: L’ús del vídeo i la seva explotació didàctica com a eina per promoure les destreses de comprensió i expressió oral a la classe d’anglès a primària.

Institut de Ciències de l’Educació (UAB)

1998-1999

100