PROJECTES D’INNOVACIÓ

Participar en projectes d’innovació docent és un altre eina que tinc a l’abast per créixer professionalment i poder retornar a la societat allò que m’aporta. Com a professora, vetllo per millorar la meva pròpia pràctica docent. Per aquest motiu, molts dels meus projectes d’innovació es desenvolupen a la universitat. Com a formadora de docents, m’interessa treballar amb professorat en actiu i professorat en formació per poder contribuir a millorar la formació lingüística d’infants i joves. Aquest fet explica perquè en molts dels projectes d’innovació que porto a terme fora de la universitat hi participen equips de mestres.