TESI

Masats, Dolors (2008) El discurs dels aprenents d’anglès com a llengua estrangera: una aproximació interactivista al procés de construcció de tasques comunicatives. Tesi inèdita. Resum.

Directora:            Dra. Luci Nussbaum

Universitat:         Universitat Autònoma de Barcelona

Departament:    Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials

Qualificació:        Excel·lent cum Laude

Data de defensa: 03-10-2008

TESINA

Masats, Dolors (1999) La reparació en el discurs dels aprenents de llengua estrangera. Tesina inèdita.

Directora:            Dra. Luci Nussbaum

Universitat:         Universitat Autònoma de Barcelona

Departament:    Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials

Qualificació:        Martícula d’Honor

Data de defensa: 13-09-1999