Projectes sobre colabor

Projectes en curs

Projectes finalitzats

Educació Intercultural Bilingüe (EIB) a l’Impenetrable (Chaco, Argentina): detecció, intercanvi i difusió d’experiències educatives formatives. Fundació Autònoma Solidària (FSXXXI-1):  15/05/2014 – 30/09/2015. IP: Dolors Masats.

Llengües aborígens i ensenyament plurilingüe: diagnòstic de situació i formació de docents indígenes al Chaco (Argentina). Fundació Autònoma Solidaria (FSXXVIII-4): 01/01/2011 – 31/12/2011. IP: Luci Nussbaum.