INSTITUTS I ESCOLES D’IDIOMES

01 octubre 99 – 30 juny 00

12 setembre 96 – 31 agost 97

15 febrer 96 – 22 juny 96

19 gener 96 – 02 febrer 96

Professora de secundaria
(interina, temps parcial)
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

Professora d’Escoles Oficials d’Idiomes
(interina, temps complert)
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

13 novembre 89 – 15 agost 92

Professora d’anglès (temps complert) The English Corner (Manresa)