PUBLICACIONS

“La tasca d’investigar no és mai una activitat solitària, sinó dialògica: hom rep informació a través de les fonts bibliogràfiques que consulta, la contrasta amb l’anàlisi de les dades que s’ha recollit, i en fer públics els resultats, es posiciona davant d’allò que escriu, alhora que adopta una identitat que li permet afiliar-se a un corrent científic determinat i distanciar-se d’un altre.” Dolors

Aquí podeu trobar les meves publicacions: