PROGRAMES EDUCATIUS

Martínez, Matilde; Masats, Dolors; Noguerol, Artur; Nussbaum, Luci; Pujol, Berta; Rabassa, Pilar; Roig Josep, i Rotllan, Estefania (2019). Programa de llengües i literatures de segona ensenyança de l’Escola Andorrana. Govern d’Andorra: Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior.

Masats, Dolors (2019). Programa de batxillerat en comunicació en llengua anglesa de l’Escola Andorrana. Govern d’Andorra: Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior. Decret del Butlletí Oficial del Principal d’Andorra, 29/ 27 de març de 2019.

Noguerol, Artur; Masats Dolors et al. (2017) Programa de llengua de primera ensenyança de l’Escola Andorrrana. Govern d’Andorra: Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior.