EDICIONS

La meva recerca té la particularitat de desenvolupar-se a l’aula en contextos naturals en els quals l’equip d’investigació i els equips docents col·laboren en el disseny, implementació i avaluació de projectes didàctics innovadors, els quals ens proporcionen les dades que estudiem. Aquest treball de col·laboració implica, en moltes ocasions, teoritzar conjuntament i participar plegats en la difusió dels resultats dels estudis, però sobretot, implica col·laborar en la formació de docents novells i en l’apoderament de l’alumnat.

Masats, Dolors ; Mont, Maria & Gonzalez-Acevedo, Nathaly (Eds). (2019). Joint efforts for innovation: Working together to improve foreign language teaching in the 21st century. Rothersthorpe: Paragon Publishing.

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3064130

Masats, Dolors., y Nussbaum, Luci, (2016) (Ed.), Enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras en educación secundaria obligatoria. Madrid: Síntesis. ISBN: 9788490779590. Dipòsit legal: 35.529-2016. Pàgines: 0-261.