EDICIONS / EDITED BOOKS

La meva recerca té la particularitat de desenvolupar-se a l’aula en contextos naturals en els quals l’equip d’investigació i els equips docents col·laboren en el disseny, implementació i avaluació de projectes didàctics innovadors, els quals ens proporcionen les dades que estudiem. Aquest treball de col·laboració implica, en moltes ocasions, teoritzar conjuntament i participar plegats en la difusió dels resultats dels estudis, però sobretot, implica col·laborar en la formació de docents novells i en l’apoderament de l’alumnat.

Masats, Dolors, & Nussbaum, Luci (Eds.). (2022). Plurilingual classroom practices and participation: Analysing interaction in local and translocal settings. Abingdon: Routledge. Pages: 242.

DOI: https://doi.org/10.4324/9781003169123 Open access: here.

Masats, Dolors; Mont, Maria & Gonzalez-Acevedo, Nathaly (Eds). (2019). Joint efforts for innovation: Working together to improve foreign language teaching in the 21st century. Rothersthorpe: Paragon Publishing. Pages: 297.

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3064130

Masats, Dolors, y Nussbaum, Luci (Eds.). (2016). Enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras en educación secundaria obligatoria. Madrid: Síntesis. ISBN: 9788490779590. Depósito legal: 35.529-2016. Páginas: 261.