Direcció de Treballs de Fi de Grau

Aprenentatge Servei en el Grau d’Educació Primària

2021-2022

 • Calderer García, Irene (2021-2022). Música, dansa i emoció: Creació de materials d’alfabetització pel programa AFEX. Direcció: Dolors Masats.
 • Carulla Cordal, Noa (2021-2022). Creació de materials per a l’alfabetització de dones immigrants en llengua castellana i catalana. Direcció: Dolors Masats.

2019-2020

Recerca en el Grau d’Educació Primària

2021-2022

 • Brau Serran, Carla (2021-2022). Reading beyond the lines: A multimodal analysis of young learners of English as a foreign language’s reading comprehension skills through peer-interaction and technological resources. Direcció: Dolors Masats.
 • Castells de Paz, Anna (2021-2022). How deaf and hard-of-hearing students learn English. Direcció: Dolors Masats.
 • de Paz Taxé, Cinta (2021-2022). Comunicació i interacció multimodal i aprenentatge de llengües. L’anàlisi de la conversa: infants en contextos socials diferents. Direcció: Dolors Masats.
 • Fàbregas Franco, Laia (2021-2022). Students interaction while playing games in an English as a foreign language class. Direcció: Dolors Masats.
 • Granero Romero, Eva (2021-2022). Teachers’ resources to enhance 11-year-olds’ participation in the target Language. Direcció: Dolors Masats.
 • Lluch Bellatriu, Íngrid (2021-2022). La literatura com a eina intercultural: Anàlisi de contes amazics per a la descoberta de la comunitat dins l’aula de primària. Direcció: Dolors Masats.
 • López Cuesta, Marta (2021-2022). 11-year-olds’ English understanding through the use of an English learning box. Direcció: Dolors Masats.
 • Ribas Turner, Julia (2021-2022). Chromebook use in an EFL classroom: How 11-12 year-olds interact with technological devices used for foreign language teaching and learning. Direcció: Dolors Masats.
 • Ruiz Oller, Maria (2021-2022). Multiculturalitat: creació de la identitat en infants a partir de la llengua. Direcció: Dolors Masats.
 • Serrano Abrodos, Noemi (2021-2022). Repertoris lingüístics d’infants de diferents contextos. Direcció: Dolors Masats.

2020-2021

 • Castro Soriano, Maria (2020-2021). Creating a picturebook to illustrate linguistic diversity: the narrative of a creative and training  process. Direcció: Dolors Masats. Qualificació: Matrícula d’Honor.

Poster: 6-9 juliol de 2021. Creating a picturebook to open learners to linguistic diversity: the narrative of a creative and training process. 9ème Congrès International de l’Association EDILIC. Approches plurielles, compétences plurilingues, appropriations langagières: l’apprenant.e au centre des réalités éducatives. Université Aristote de Thessalonique (Grècia). Maria Castro, David Torras et Dolors Masats.

 • Ferrer Rodríguez, Laura (2020-2021). Students’ reactions towards language diversity in the classroom: An analysis of a pedagogical intervention. Direcció: Dolors Masats.
 • Fornós Fernández, Alba (2020-2021). Analysing gamification tools to learn English as a foreign Language in primary education. Direcció: Dolors Masats.
 • Vallellano Vallés, Teresa (2020-2021). Designing a classroom library to promote plurilingualism: a selection of picture books. Direcció: Dolors Masats.

2018-2019

 • Chica Hernández, Sonia (2018-2019). Breakouts assessment tools for foreign language acquisition. Direcció: Dolors Masats.
 • Diaz Santos, Irene (2018-2019). Depicting multiculturalism in the English class throuh picture books. Direcció: Dolors Masats.
 • Fabregat Cardona, Annia (2018-2019). Guidelines to identify gender stereotypes in children’s books. Direcció: Dolors Masats.
 • Garcia Balletbó, Júlia (2018-2019). Gender library in English for UPPER grade of primary education. Direcció: Dolors Masats.
 • Veron Atienza, Anna (2018-2019) The acquisition of a new language in the school: Teaching and learning languages through gaming. Direcció: Dolors Masats.

2016-2017

 • Faure Cartlidge, Núria (2016-2017). Learning ESL by using vocabulary language games: A critical review os some ESL websites.Direcció: Dolors Masats.
 • Mañas Fuentes, Ana (2016-2017). Traditional methodologies against language awareness; a trip from traditional to innovation and reflection at the English subject. Direcció: Dolors Masats.
 • Martín Font, Aina (2016-2017). Learning science through authentic Picture books. Direcció: Dolors Masats.
 • Martínez Díaz, Míriam (2016-2017). Reading comprehension strategies in second language acquisition. Direcció: Dolors Masats.

Publicació: Martínez, Míriam. (2019) Analysing children’s talk to understand how they solve a problema-solving reading tasks. A Dolors Masats, Maria Mont i Nathaly Gonzalez-Acevedo (Eds.), Joint efforts for innovation: Working together to improve foreign language teaching in the 21st century (pp. 255-267). Rothersthorpe: Paragon Publishing. Paragon Publishing. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3064130

 • Pagès Fortuny, Alba (2016-2017). Strategies used by pairs when writing in a foregin language. Direcció: Dolors Masats.
 • Palomo Olivares, Elia (2016-2017). Teacher’s Classroom Interactional Competence as an indicator of teaching-learning quality. Direcció: Dolors Masats.

2014-2015

 • Shepherd Moreno, Kelly (2014-2015). Storytelling. Once upon a time… A magical way to teach in a classroom. Direcció: Dolors Masats.
 • Verdú Garrido, Gemma (2014-2015). Boosting oral language skills through drama techniques. An investigation on the effects of storytelling, improvisation and role-playing in oral activities among pupils aged 6 to 8. Direcció: Dolors Masats.

2013-2014

 • Sibila Duro, Sara (2013-2014). Analysing talk-in-interaction: Learner’s roles and language functions. Direcció: Dolors Masats.

2012-2013

 • Bou Rueda, Marta (2012-2013). Asking for volunteers: teacher’s strategies to enhance learning while organising participation. Direcció: Dolors Masats.

Publicació: Bou, Marta. (2019) Asking for volunteers: Strategies used by a teacher to enhance learning while organising participation. A Dolors Masats, Maria Mont i Nathaly Gonzalez-Acevedo (Eds.), Joint efforts for innovation: Working together to improve foreign language teaching in the 21st century (pp. 271-286). Rothersthorpe: Paragon Publishing. Paragon Publishing. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.3064130

Recerca en el Grau d’Educació Infantil

2022-2023

 • Corral Margodt, Anna (2022-2023). Teacher strategies to help immigrant preschoolers learn the main language of schooling. Direcció: Dolors Masats.
 • Hernando Hernández, Jennifer (2022-2023). La literatura com a eina per fomentar la interculturalitat a l’Educació Infantil. Direcció: Dolors Masats.
 • Llano González, Montserrat (2022-2023). Els contes i les cançons com a recursos educatius per fomentar l’aprenentatge de la llengua anglesa a infantil. Direcció: Dolors Masats.
 • Pol Salas, Sonia (2022-2023). L’ensenyament i aprenentatge de la llengua anglesa a l’Educació Infantil. Direcció: Dolors Masats.
 • Rodríguez Salvador, Júlia (2022-2023). El llenguatge als programes infantils de l’actualitat. Direcció: Dolors Masats.
 • Rubia Arias, Paula (2022-2023). El conte, un recurs per introduir la diversitat a l’aula I5 d’Educació Infantil. Direcció: Dolors Masats.
 • Sanchez Joaquin, Marina (2022-2023). La importància de l’ensenyament de la llengua de signes a les escoles. Direcció: Dolors Masats.
 • Teuler Molero, Cristina (2022-2023). La cançó com a recurs per incloure la pluriculturalitat i el plurilingüisme a l’aula d’Educació Infantil. Direcció: Dolors Masats.

2021-2022

 • Palmarola Messeguer, Paula (2021-2022). Com el joc simbòlic pot promoure l’ús de la llengua a l’educació infantil. Direcció: Dolors Masats.
 • Ramos González, Olivia (2021-2022). L’aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera en edats primerenques: estat de la qüestió. Direcció: Dolors Masats.