Projectes sobre formació de mestres

Projectes en Curs

Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms / Ensenyament lingüísticament sensible a totes les aules (LiSTiAC). Erasmus + Programme Key Action 3 – Support for policy reform – policy experimentations, Call EACEA 28/2017 (606695-EPP-1-2018-2-FI-EPPKA3-PI-POLICY): 15/02/2019 – 14/02/2022. IP: Emilee Moore.

Projectes Finalitzats

Desenvolupament de material didàctic en anglès per a la integració de les competències lingüístiques i científiques en assignatures dels Graus d’Educació Infantil i Primària. AGAUR (2010MQD00132): 16/05/2011 – 15/05/2013. IP: Mariona Espinet.

Estratègies docents pel desenvolupament de competències lingüístiques crítiques a la titulació de mestre especialitat llengua estrangera mitjançant assignatures en anglès. AGAUR (2007MQD00138): 15/09/2007 – 14/09/2009. IP: Mariona Espinet.

Millora de les competències lingüístiques dels alumnes de la titulació de Magisteri: Llengües estrangeres, mitjançant la impartició d’assignatures troncals en anglès. AGAUR (2005MQD00130): 15/09/2005 – 14/09/2007. IP: Mònica Feixas.

Tasques col·laboratives i aprenentatges lingüístics i acadèmics en aules AICLE inclusives de ciències en llengua estrangera. AGAUR (2005ARIE-10056): 07/03/2006 – 06/03/2007. IP: Cristina Escobar-Urmeneta.

Avaluació de tasques col·laboratives i assoliment d’objectius d’aprenentatge en aules AICLE de ciències en llengua estrangera. AGAUR (2004ARIE-00058): 30/10/2004 – 30/10/2005. IP: Cristina Escobar-Urmeneta.