Si faràs servir els materials d’aquesta secció, cita’n l’autoria.

Project-based learning

Students materials used in the development of classroom projects.

Tasques

Materials per realitzar tasques de trobar emparellar imatges o trobar diferències entre elles.

Producció de vídeos/ Video production

Guies didàctiques multilingües. Multilingual guides elaborated by DIVIS team members. DIVIS: Digital Video Streaming and Multilingualism (141759-LLP-1-2008-1-DE-COMENIUS-CMP).

Contes, art i vídeos

Vídeos produïts per l’alumnat participant en el projecte “Baldessari , Pure Beauty”, dissenyat per Alba Ambrós (UB) i Dolors Masats (UAB).

Plurilingüisme a l’escola primària i secundària

Material elaborat i experimentat dins el projecte europeu d’investigació i innovació didàctica “Èveil aux langues dans l’enseignement primaire” Ref. 42137-CP-1-97-FR-Lingua-LD.

Plurilingüisme al món acadèmic

Material multilingüe (anglès, aranès, castellà, català, euskera i gallec) elaborat per encàrrec del Servei de Llengües de la Universitat Autònoma de Barcelona.