COORDINACIÓ DE TÍTOLS

Funció desenvolupada Facultat/universitat Alta Baixa
Coordinadora a la UAB del Postgrau Interuniversitari en Ensenyament del Català per a Persones AdultesUniversitat de Vic,
Universitat de Barcelona i
Universitat Autònoma de Barcelona
01-09-2019
Coordinadora a la UAB del Màster Interuniversitari de Formació de Professorat de Català per a Persones Adultes
Universitat de Barcelona,
Universitat Autònoma de Barcelona i
Universitat de Vic
15-04-2017 31-12-2019
Coordinadora de l’especialitat de francès del Màster de Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes Facultat de Ciències de l’Educació
Universitat Autònoma de Barcelona
01-09-2017 14-09-2021
Coordinadora de la Menció en Llengües Estrangeres (Anglès) del Grau de Primària Facultat de Ciències de l’Educació
Universitat Autònoma de Barcelona
01-09-2016
01-09-2012
01-09-2019
31-09-2014
Coordinadora del Postgrau en Didàctica de l’Espanyol com a Llengua Estrangera Departament de Didàctica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials Universitat Autònoma de Barcelona 11-09-2000
01-09-1998
30-06-2001
30-09-1999
Coordinadora del Curs d’Especialització per a Mestres de Primària (anglès) Institut de Ciències de l’Educació i Departament de Didàctica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials Universitat Autònoma de Barcelona 01-01-1998 31-12-1999