COORDINACIÓ DE TÍTOLS

Funció desenvolupada Facultat/universitat Alta Baixa
Coordinadora a la UAB del Màster Interuniversitari de Formació de Professorat de Català per a Persones Adultes Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona Universitat de Vic
15-04-2017
Coordinadora del l’especialitat de francès del Màster de Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes Facultat de Ciències de l’Educació
Universitat Autònoma de Barcelona
01-09-2017 31-12-2019
Coordinadora de la Menció en Llengües Estrangeres (Anglès) del Grau de Primària Facultat de Ciències de l’Educació
Universitat Autònoma de Barcelona
01-09-2016 01-09-2019
Coordinadora de la Menció en Llengües Estrangeres (Anglès) del Grau de Primària Facultat de Ciències de l’Educació
Universitat Autònoma de Barcelona
01-09-201231-09-2014
Coordinadora del Postgrau en Didàctica de l’Espanyol com a Llengua Estrangera Departament de Didàctica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials Universitat Autònoma de Barcelona. 11-09-200030-06-2001
Coordinadora del Postgrau en Didàctica de l’Espanyol com a Llengua Estrangera Departament de Didàctica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials Universitat Autònoma de Barcelona. 01-09-1998 30-09-1999