Comunicacions sobre l’enfocament per tasques

Congressos de caràcter nacional

04/04/2014
05/04/2014

Aprenem català a la cuina digital. IV Simposi Internacional sobre l’Ensenyament del Català. Universitat de Vic, Vic (Catalunya). Dolors Masats & Marta Juanhuix.

09/04/2008
10/04/2008

El discurs dels aprenents d’anglès com a llengua estrangera: una aproximació interactivista al procés de construcció de tasques comunicatives. XII Jornades Interuniversitàries de Recerca en Didàctica de la Llengua i de la Literatura. Universitat de Barcelona, Barcelona (Catalunya). Dolors Masats.

Congressos de caràcter internacional

16/11/2015
18/11/2015

How does technology change our conception of task-based instruction? Learning to cook in a foreign language: A case study. ICERI 2015: International Conference of Education, Research & Innovation. IATED, Sevilla (España). Dolors Masats, Marta Juanhuix & Javier Albines.

07/07/2014
09/07/2014

Understanding task-based interaction in human-computer interaction: Learning Spanish as a foreign language in a digital kitchen. EDULEARN 14: International Conference on Education and New Learning Technologies. IATED, Barcelona (Catalunya). Dolors Masats, Marta Juanhuix & Javier Albines.

03/09/2009
05/09/2009

Challenging beliefs on ‘task complexity’ and ‘task difficulty’. 42nd Annual Meeting of the British Association for Applied Linguistics (BAAL 2009) “’Language, Learning, and Context”. University of New Castle-upon-Thyne, New Castle (Regne Unit). Dolors Masats.

10/09/2008
13/09/2008

Does a task-as-a-workplan always develop into a task-in-process? 18th Annual Conference of the European Second Language Association (EuroSLA 18). Aix-en-Provence (France). Dolors Masats.