INTERESSOS

La meva trajectòria científica es va iniciar l’any 1998, quan em vaig incorporar al grup de recerca CAD (Cercle d’Anàlisi del Discurs), el qual l’any 2005 va ser reconegut per l’AGAUR com a grup de recerca consolidat, primer amb el nou nom de GRIPA (Grup d’Estudis d’Interacció Plurilingüe i Aprenentatge 2005SGR-00330) i després com a GREIP (Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües; 2017 SGR 774; 2014 SGR 595; 2009 SGR 1273). La recerca del grup GREIP es centra en la didàctica de la llengua com a camp d’estudi i els meus interessos giren al voltant de les següents àrees: