Educación intercultural bilingüe

PROJECTES DE COOPERACIÓ

Educació Intercultural Bilingüe (EIB) a l’Impenetrable (Chaco, Argentina): detecció, intercanvi i difusió d’experiències educatives formatives. Fundació Autònoma Solidària (FSXXXI-1):  15/05/2014 – 30/09/2015. IP: Dolors Masats.

Llengües aborígens i ensenyament plurilingüe: diagnòstic de situació i formació de docents indígenes al Chaco (Argentina). Fundació Autònoma Solidaria (FSXXVIII-4): 01/01/2011 – 31/12/2011. IP: Luci Nussbaum.

PUBLICACIONS

  • Ballena, Camilo, Masats, Dolors, & Unamuno, Virgínia (2020). Co-elaborative research and the transformation of language practices: Notes from the Wichi community of Los Lotes (Chaco, Argentina). In E. Moore, J. Bradley & J. Simpson (Eds.), Translanguaging as transformation: The collaborative construction of new linguistic realities (p.76-92). Bristol: Multilingual Matters. Bristol: Multilingual Matters.

RECERCA DIRIGIDA

Cruz Forero, Luz Dary (tesi en procés).  La construcción colectiva y comunitaria del concepto de educación en poblaciones indígenas. Direcció: Dolors Masats.