Publicacions sobre formació de mestres

Articles

 • Llompart-Esbert, Júlia, i Masats, Dolors (2023). La formación del profesorado para la educación lingüística y culturalmente inclusiva: Relato de una experiencia de Aprendizaje-servicio en un Trabajo de Fin de Grado. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 26(2), 103-114.DOI: https://doi.org/10.6018/reifop.559471 Open access: here.
 • Dooly, Melinda, i Masats, Dolors (2011). Closing the loop between theory and praxis: New models in EFL teaching. ELT Journal, (65)1: 42-51.
 • Dooly, Melinda, i Masats, Dolors (2008). Russian dolls: Using projects to learn about projects. GRETA Journal, 16(1-2), 27-35.

Edicions de Llibres

 • Masats, Dolors; Mont, Maria i Gonzalez-Acevedo, Nathaly (Eds). (2019). Joint efforts for innovation: Working together to improve foreign language teaching in the 21st century. Rothersthorpe: Paragon Publishing. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3064130

Capítols de llibres

 • Masats, Dolors; Mont, Maria i Barba, Javier (2019). Hands on! Introducing EdTech in the seminars for tutoring pre-service teachers. A Dolors Masats, Maria Mont i Nathaly Gonzalez-Acevedo (Eds.), Joint efforts for innovation: Working together to improve foreign language teaching in the 21st century (pp. 37-45). Rothersthorpe: Paragon Publishing. Paragon Publishing. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3064130
 • Mont, Maria, i Masats, Dolors (2018). Training teachers for a new era. A EUSER (Ed.), New studies and research in education (pp. 115-123). Rome: EUSER & MCSER.
 • Feixas, Mònica; Codó, Eva; Couso, Digna; Espinet, Mariona, i  Masats, Dolors (2009). Enseñar en inglés en la universidad: Reflexiones del alumnado y el profesorado entorno a las experiencias AICLE. A Rosabel Roig Vila (Dir.), Josefa Blasco, Maria Antonia Cano, Raquel Gilar, Asunción Lledó i Carmen Mañas (Eds.), Investigar desde un contexto educativo (p. 137-153). Alcoy: Editorial Marfil / Universitat d’Alacant. ISBN: 978-84-268-1460-9. Dipòsit Legal: A-401-2009.
 • Feixas, Mònica; Codó, Eva; Couso, Digna; Espinet, Mariona, i Masats, Dolors (2008). Ensenyant en anglès a la universitat, una experiència compartida. A Maite Martínez & Elena Añaños (Coords.), Cap a l’espai europeu d’educació superior (EEES): Experiències docents innovadores de la UAB en ciències socials i en ciències humanes (p. 137-148). Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. ISBN: 978-84-490-2577-8. Dipòsit legal: B-53.665-2008.
 • González, Paula; Llobet, Laura; Masats, Dolors; Nussbaum, Luci, i Unamuno, Virgínia, (2008). Tres en uno: inclusión de alumnado diverso, integración de contenidos y formación de profesorado. A J.Lino Barrio (Coord.), El proceso de enseñar lenguas. Investigaciones en didáctica de la lengua (p.107-133). Madrid: La Muralla.
 • Masats, Dolors; Dooly, Melinda; Caballero de Rodas, Beatriz; García, Milós; Mora, Núria, i Rodríguez, Anna (2007). MICALL: un projecte pont entre la universitat i l’escola per a la internacionalització de l’educació a primària. A Montserrat Anton i Montserrat Oller (Eds.), El Practicum: present i futur a reflexió. Documents UAB (p.35-46). Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB. ISBN: 978-84-490-2510-5. Dipòsit legal: B-36.614-2007.
 • Caballero de Rodas, Beatriz; Lobo, María José; Dooly, Melinda, i  Masats, Dolors (2007). Projecte de Pràcticum III-IV a Richmond (UK). A Montserrat Anton & Montserrat Oller (Eds.), El Practicum: present i futur a reflexió. Documents UAB (p.19-34). Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB. ISBN: 978-84-490-2510-5. Dipòsit legal: B-36.614-2007.
 • Codó, Eva; Masats, Dolors; Feixas, Mònica; Espinet, Mariona, i Couso, Digna. (2007). Analysing the Level of Complexity of University Students’ Written Responses: A Comparison between First and Foreign Language Productions. A Chris Rust (Ed.), Improving Student Learning. Improving student learning through teaching. Oxford: Oxford Centre for Staff and Learning Development (p. 158-170). ISBN: 978-1-873576-75-5.

Actes de Congressos