Formació de Formadors

Pla de Formació Permanent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Nom de l’equip

Institució promotora de l’activitat

Curs Acadèmic

Hores

Formació de formadors: A+ Project (Analysing Pools of Resources and Offering Joint Experiences to other Creative Teachers).

Institut de Ciències de l’Educació (UAB)

2019-2020
2018-2019

30
30

Formació de formadors: Educació en comunicació, EDUMÈDIA .

Institut de Ciències de l’Educació (UAB)

2012-2013
2011-2012 2010-2011

30
30 30

Formació de formadors: L’Aprenentatge Col·laboratiu de la Llengua Estrangera en Xarxa

Institut de Ciències de l’Educació (UAB)

2007-2008
2006-2007

100
100

Formació de formadors: Diversitat Lingüística: JaLing: Janua Linguarum reserata; el despertar a les llengües.

Institut de Ciències de l’Educació (UAB)

2001-2002

40

Formació de formadors: L’ús del vídeo i la seva explotació didàctica com a eina per promoure les destreses de comprensió i expressió oral a la classe d’anglès a primària.

Institut de Ciències de l’Educació (UAB)

1998-1999

100