Recerca dirigida entorn l’enfocament per projectes

Tesis en curs

PratginestósCèlia (tesi en procés). Desplegament de la competència interactiva dels aprenents d’un institut de secundària a partir de la participació en propostes didàctiques basades en l’enfocament per projectes. Directora: Dolors Masats.