Projectes sobre tecnologia i aprenentatge de llengües

Projectes en curs

ENACT: Communities, Languages, and Activities App. Directorate General for Education and Culture, Erasmus+ 2019 Key Action 2 Strategic Partnerships for Higher Education (2019-1-UK01-KA203-061567): 01/09/2019 – 31/08/2021. IP: Muge Satar, University of New Castle-upon-Thyne (UK), LOCAL IP: Melinda Dooly.

Projectes finalitzats

Sabers per a l’educació en xarxa, la Cognició i l’Ensenyament (KONECT). Ministerio de Economía y Competitividad: Proyectos I+D del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia (EDU2013-43932-P): 01/01/2014 – 31/12/2018. IP: Melinda Dooly.

Learning Languages, cultures and cuisines in digital interactive kitchens (LanCook). European Comission (519076-LLP-2011-UK-KA2-KA2MP): 01/01/2012 – 31/12/2014). IP: Paul Seedhouse, University of New Castle-upon-Thyne (UK), LOCAL IP: Dolors Masats.

Integrating Telecollaborative Networks into Foreign Language Higher Education (INTENT).Comissió Europea (517622-LLP-1-2011-1-ES-ERASMUS-ESMO): 01/10/2011 – 01/04/2011. IP: Robert O’Dowd, Universidad de León (ES); IP LOCAL: Melinda Dooly.

La Competencia Plurilingüe, Audiovisual y Digital como Vehículo para la Construcción de Saberes en Comunidades de Práctica Multilingües y Multiculturales (PADS). Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (EDU2010-17859 /EDUC): 01/10/2010 – 30/09/2014. IP: Dolors Masats.

Moderating Intercultural Collaboration and Language Learning (MICaLL). Comissió Europea (118762-CP-1-2004-1-NL-Comenius-C2.1): 01/10/2004 – 30/09/2007. IP: Melinda Dooly.

Xarxes finalitzades

European Network: Language learning and social media. 6 Key dialogues. ECEA: Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (505107-LLP-1-2009-1-LU-KA2-KA2NW): 01/01/2010 – 31/12/2012. IP: Charles Max, University of Luxembourg (LU), LOCAL IP: Melinda Dooly.