CÀRRECS

CÀRRECALTABAIXACÒMPUT DE TEMPS
Adjunt a la coordinació del Màster en Formació del Professorat de Secundària, Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes (Especialitat: Francès)
Facultat de Ciències de l’Educació
01-01-20
Vicedegana de Qualitat i Innovació Facultat de Ciències de l’Educació 15-09-18 13-
10-20
2 anys
0 mes
29 dies
Coordinadora de la Unitat departamental de Didàctica de la Llengua i la Literatura 15-09-15 14-09-17 2 anys
0 mesos 0 dies
Secretària del Departament de Didàctica de la llengua i la literatura, i de les Ciències Socials 15-09-13 14-09-15 2 Anys 0 Mesos 0 Dies
Coordinadora de la Diplomatura de Mestre, especialitat Llengües Estrangeres 01-11-08
15-06-10 1 Anys
7 Mesos 15 Dies
Coordinadora de la Diplomatura de Mestre, especialitat Llengües Estrangeres 01-07-02
31-08-05 3 Anys
2 Mesos 0 Dies