CÀRRECS

CÀRRECALTABAIXACÒMPUT DE TEMPS
Vicedegana de Qualitat i Innovació Facultat de Ciències de l’Educació 15-09-18 ——
Coordinadora de la Unitat departamental de Didàctica de la Llengua i la Literatura 15-09-15 14-09-17 2 anys
0 mesos 0 dies
Secretària del Departament de Didàctica de la llengua i la literatura, i de les Ciències Socials 15-09-13 14-09-15 2 Anys 0 Mesos 0 Dies
Coordinadora de la Diplomatura de Mestre, especialitat Llengües Estrangeres 01-11-08
15-06-10 1 Anys
7 Mesos 15 Dies
Coordinadora de la Diplomatura de Mestre, especialitat Llengües Estrangeres 01-07-02
31-08-05 3 Anys
2 Mesos 0 Dies