Comunicacions sobre Educació Plurilingüe

Congressos internacionals

6-9 juliol de 2021. Creating a picturebook to open learners to linguistic diversity: the narrative of a creative and training process. 9ème Congrès International de l’Association EDILIC. Approches plurielles, compétences plurilingues, appropriations langagières: l’apprenant.e au centre des réalités éducatives. Université Aristote de Thessalonique (Grècia). Poster. Maria Castro, David Torras et Dolors Masats.

6-9 juliol de 2021. Translocal plurilingual peer interactions in formal and non-formal settings. 9ème Congrès International de l’Association EDILIC. Approches plurielles, compétences plurilingues, appropriations langagières: l’apprenant.e au centre des réalités éducatives. Université Aristote de Thessalonique (Grècia). Cèlia Pratginestós et Dolors Masats.

9-11 maig 2019. Reflecting on Multililngual Education for the 21st Century: A Paradigm of Critically-Engaged Collaboration. Cicea 2019 Conference: Europe at a crossroad: Rights, values and identity.  Charles University, Prague (Czech Republic). Melinda Dooly, Claudia Vallejo, Emilee Moore & Dolors Masats.

17 gener 2019. Treballem junt(e)s per innovar: col·laboració crítica entre professorat i investigador(e)s a la classe plurilingüe. 9è seminari internacional de l’aula com a àmbit d’investigació.  Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Catalunya). Dolors Masats, Melinda Dooly, Marta Juanhuix, Emilee Moore i Claudia Vallejo.

23 novembre 2018. Multilingual education for the 21st century: Moving from trending to meaningful through criticality and collaboration. Seminari MUCEAN (Multilingualizing Compulsory Education in the Age of Neoliberalism: Issues, Processes and Inequalities).  Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Catalunya). Claudia Vallejo, Melinda Dooly, Emilee Moore & Dolors Masats.

25-27 novembre 2016. Models for Language(s) Integrated Curricula and Syllabi. IALIC 2016. International Conference of the International Association for Languages & Intercultural Communication. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Catalunya). Dolors Masats, Artur Noguerol & Xavier Pascual.

26 gener 2016. Quan els aprenents es converteixen en sociolingüistes: algunes mostres de les veus de l’alumnat. 8è seminari internacional de l’aula com a àmbit d’investigació.  Universitat de Vic, Vic (Catalunya). Dolors Masats, Laia Canals, Melinda Dooly, Marta Juanhuix, Júlia Llompart, Emilee Moore, Luci Nussbaum, i Claudia Vallejo. Es pot visualitzar aquí.

5-7 juny 2013. Tracing the French and Canadian influences on the design of curricular reforms in Catalonia. Conferència presentada al Colloque International “Les questions vives en éducation et formation : regards croisés France- Canada”. Université de Nantes, Nantes (França). Dolors Masats.

19-23 juny 2011. Tracing the evolution of a bilingual currículum into a multilingual curriulum: the Catalonian case. Conferència presentada a XIIIème Congrès de l’Association pour la Recherche Interculturelle (ARIC): “Les diversités au cœur de la reserche interculturelle : harmonies et dissonances”. Université de Sherbrooke (Québec, Canada). Dolors Masats.

1-3 desembre 2010. Lenguas en Europa: ¿Un reto? Conferència presentada a XI Congreso Internacional SEDLL (Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura): “Enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras con enfoque competencial”. SEDLL, Jaen. Dolors Masats.

11-13 agost 2010. Diversidad lingüística y enseñanza de lenguas a través de formatos audiovisuales: una experiencia de investigación colaborativa en Barcelona (España). Congreso Regional de la Cátedra UNESCO en Lectura y Escritura: “Cultura Escrita y Políticas Pedagógicas en las Sociedades Latinoamericanas Actuales”. Universidad Nacional General Sarmiento, Buenos Aires (Argentina). Virgínia Unamuno y Dolors Masats.

24-29 agost 2008. Language socialisation: a successful or a problematic process? AILA 2008 – The 15th World Congress of Applied Linguistics . “Learning a “new” language in the school contexts: questions and debates on socialisation in L2 Symposium”. Essen (Alemània). Dolors Masats & Luci Nussbaum.

2-4 juliol. 2008. Propostes didàctiques per a la diversitat lingüística i cultural. 2n Congrés Internacional de l’Associació EDiLiC. Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona (Catalunya). Dolors Masats i Artur Noguerol.

2-4 juliol 2008. Multilingualism in the English classrooms. 2n Congrés Internacional de l’Associació EDiLiC. Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona (Catalunya). Dolors Masats.

2-7 juliol de 2006. Quelle formation des professeurs de toutes langues pour une mise en place efficace des matériaux d’ éveil aux langues ? 1er Congrès International EDILIC. Le Mans (França). Dolors Masats, Artur Noguerol et Virginia Unamuno.

1-2 juny de 2006. Aprender lengua y otros contenidos en aulas inclusivas y multilingües. II SEMINARIO INTERNACIONAL “EL AULA COMO ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN SOBRE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LENGUAS”. Valladolid. María Paula González, Laura Llobet, Dolors Masats, Luci Nussbaum, Anna Pérez, Pepa Rocha y Virgínia Unamuno.

10-15 juliol de 2005. Language choice and learners’ roles and identities. 9th INTERNATIONAL PRAGMATICS CONFERENCE. Riva del Garda (Italia). Dolors Masats.

20-23 març de 2005. Language choice and learners’ roles and identities. 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BILINGUALISM. Barcelona. Dolors Masats.

9-11 novembre de 2004. Les nostres mares parlen Hispamarroc: Una anàlisi sobre la visió dels nens i joves sobre les llengües. II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LENGUA Y SOCIEDAD. Dolors Masats i Artur Noguerol.

27-29 maig de 2004. Com formar un parlant plurilingüe i pluricultural? II Congrés Internacional Multiculturalitat i Ciutadania. La Seu d’Urgell. Núria Vilà i Dolors Masats.

13-18 juliol de 2003. Exchanging glances in reception classrooms for migrant children in Catalonia.8th International Pragmatics Conference. Toronto (Canadà). Luci Nussbaum, Josep Mª Cots, Dolors Masats & Virginia Unamuno.

7-10 setembre de 2000. Constructing Social Identities And Discourse Through Repair Activities. Comunicació presentada a The 12th Annual Conference of the European Second Language Association (EuroSLA 12). Krakov (Polònia). Dolors Masats & Virgínia Unamuno.

12-16 juliol de 1999. Caperucita Roja: un proyecto sobre reflexión metalingüística llevado a cabo en escuelas primarias en Cataluña. VIIIth International Congress for the Study of Child Language. Universidad del País Vasco, San Sebastián. Dolors Masats, Àngels Prats y Núria Vilà.

Congressos nacionals

28 novembre 2019. A multimodal study of (linguistic) mediation in digitally-mediated non-formal contexts of English learning. Congreso de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura (SEDLL 2019). Euskal Herriko Unibertsitatea, Bilbao (País Basc). Emilee Moore & Dolors Masats.

6-7 novembre 2009. Treballar les ciències a l’educació primària des del multilingüisme: una experiència de treball col·laboratiu per celebrar l’any Darwin. Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, Barcelona. Mariona Espinet i Dolors Masats.

10-12 novembre de 2005. Álbumes para abordar la interculturalidad y el género en las aulas de educación infantil. V Jornadas De Educación Intercultural. Almería. Dolors Masats y Teresa Creus.

27-29 març 2003. Pensar lo dicho: La reflexión sobre la lengua y la comunicación en el aprendizaje (mesa redonda).X Jornades De Llengües Estrangeres. Lleida. Dolors Masats, Josep Mª, Cots, Montse Irún i Olga Esteve. Moderadora: Cristina Escobar.

13-15 març de 2003. Pensar lo dicho: La reflexión sobre la lengua y la comunicación en el aprendizaje (mesa redonda).APAC-ELT CONVENTION 2003, “Developing the fifth skill”. Universitat de Barcelona, Barcelona. Dolors Masats, Josep Mª, Cots, Montse Irún i Luci Nussbaum. Moderadora: Cristina Escobar.

28-30 novembre de 2002. Our linguistic biography. V Jornades Pedagògiques De Llengües Estrangeres De Les Comarques De Girona. Girona. Dolors Masats.

4-6 setembre de 2002. Aprendre “llengua” en la diversitat lingüística i cultural. Comunicació presentada al Tercer Simposi Sobre L’ensenyament Del Català A No Catalanoparlants. Vic. Ponent: Dolors Masats.

4-6 setembre de 2002. Aprendre llengua en/de/ per a la diversitat lingüística i cultural. Taller impartit al Tercer Simposi Sobre L’ensenyament Del Català A No Catalanoparlants. Vic. Dolors Masats i Artur Noguerol.

19-20 octubre de 2001. Els projectes internacionals EVLANG/JALING. Jornades Des Outils Multilingues Pour Le Plurilinguismes organitzades per l’Institut Francès de Barcelona (Barcelona). Artur Noguerol, Àngels Prats, Núria Vilà i Dolors Masats.

11-12 maig de 2001. Language Awareness: An International Project. Language Awareness in The Foreign Language Classroom Symposium. Vitoria-Gasteiz. Dolors Masats.

23-25 novembre de 2000. EVLANG: El despertar a les llengües. IV Jornades Pedagògiques De Llengües Estrangeres De Les Comarques Gironines. Girona. Dolors Masats.

11-12 febrer de 2000. Aprendre Llengües des de la Diversitat Lingüística i Cultural. IX Tallers de Llengua i Literatura Catalanes per al professorat d’ensenyament secundari. Campus Universitari de la Vall d’Hebron, Barcelona. Artur Noguerol i Dolors Masats.

24-25 abril de 1998.  Materials curriculars per al desenvolupament de la consciència lingüística. Simposi La Reflexió sobre la Llengua i la Comunicació a l’Educació Secundària Obligatòria. Universitat de Lleida, Lleida. Artur Noguerol i Dolors Masats.