Direcció de llicències retribuïdes

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya promociona la recerca i la innovació educatives a través de la concessió de llicències retribuïdes al seu professorat per dur a terme treballs de recerca i estudis, els quals han d’estar supervisats per professorat universitari.