CAPÍTOLS DE LLIBRE

2021

 • Pratginestós, Cèlia, & Masats, Dolors (2021). Learning English in translocal exchanges in Instagram chat. In E. Moore & C. Vallejo (Eds.), Learning English out of school: An inclusive approach to research and action (pp. 69-97). Amsterdam: Peter Lang.

2020

 • Ballena, Camilo, Masats, Dolors, & Unamuno, Virgínia (2020). The transformation of language practices: Notes from the Wichi community of Los Lotes (Chaco, Argentina). In E. Moore, J. Bradley & J. Simpson (Eds.), Translanguaging as transformation: The collaborative construction of new linguistic realities (p.76-92). Bristol: Multilingual Matters. Bristol: Multilingual Matters.

2019

 • Masats, Dolors (2019). Analysing classroom discourse. In Dolors Masats, Maria Mont & Nathaly Gonzalez-Acevedo (Eds.), Joint efforts for innovation: Working together to improve foreign language teaching in the 21st century (pp. 235-243). Rothersthorpe: Paragon Publishing. Paragon Publishing. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3064130

 • Masats, Dolors, Mont, Maria & Gonzalez-Acevedo, Nathaly (2019). Preface. In Dolors Masats, Maria Mont & Nathaly Gonzalez-Acevedo (Eds.), Joint efforts for innovation: Working together to improve foreign language teaching in the 21st century (pp. 9-13). Rothersthorpe: Paragon Publishing. Paragon Publishing. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3064130

 • Mont, Maria, & Masats, Dolors (2019). Training teachers for a new era. A EUSER (Ed.), New studies and research in education (pp. 115-123). Rome: EUSER & MCSER.

2018

2017

2016

2012

2011

2009

 • Feixas, Mònica; Codó, Eva; Couso, Digna; Espinet, Mariona, y  Masats, Dolors (2009). Enseñar en inglés en la universidad: Reflexiones del alumnado y el profesorado entorno a las experiencias AICLE. En Rosabel Roig Vila (Dir.), Josefa Blasco, Maria Antonia Cano, Raquel Gilar, Asunción Lledó y Carmen Mañas (Eds.), Investigar desde un contexto educativo (p. 137-153). Alcoy: Editorial Marfil / Universitat d’Alacant. ISBN: 978-84-268-1460-9. Dipòsit Legal: A-401-2009.

2008

 • Feixas, Mònica; Codó, Eva; Couso, Digna; Espinet, Mariona, i Masats, Dolors (2008). Ensenyant en anglès a la universitat, una experiència compartida. A Maite Martínez i Elena Añaños (Coords.), Cap a l’espai europeu d’educació superior (EEES): Experiències docents innovadores de la UAB en ciències socials i en ciències humanes (p. 137-148). Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. ISBN: 978-84-490-2577-8. Dipòsit legal: B-53.665-2008.

2007

 • Masats, Dolors; Dooly, Melinda; Caballero de Rodas, Beatriz; García, Milós; Mora, Núria, i Rodríguez, Anna (2007). MICALL: un projecte pont entre la universitat i l’escola per a la internacionalització de l’educació a primària. A Montserrat Anton i Montserrat Oller (Eds.), El Practicum: present i futur a reflexió. Documents UAB (p.35-46). Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB. ISBN: 978-84-490-2510-5. Dipòsit legal: B-36.614-2007.

 • Caballero de Rodas, Beatriz; Lobo, María José; Dooly, Melinda, i Masats, Dolors (2007). Projecte de Pràcticum III-IV a Richmond (UK). A Montserrat Anton & Montserrat Oller (Eds.), El Practicum: present i futur a reflexió. Documents UAB (p.19-34). Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB. ISBN: 978-84-490-2510-5. Dipòsit legal: B-36.614-2007.

 • Codó, Eva; Masats, Dolors; Feixas, Mònica; Espinet, Mariona, & Couso, Digna. (2007). Analysing the Level of Complexity of University Students’ Written Responses: A Comparison between First and Foreign Language Productions. In Chris Rust (Ed.), Improving Student Learning. Improving student learning through teaching. Oxford: Oxford Centre for Staff and Learning Development (p. 158-170). ISBN: 978-1-873576-75-5.

2006

2002

2001

 • Masats, Dolors (2001). Language awareness: An international project. In David Lasagabaster & Juan Manuel Sierra (Eds.), Language Awareness in the Foreign Language Classroom (p. 79 -97). Zarautz: Euskal Herriko Unibertsitatea. ISBN: 84-8373-407-9. Dipòsit legal: BI-2959-01.