COORDINACIÓ DE PROGRAMES D’INTERCANVI

Funció desenvolupada Facultat/universitat Alta Baixa
Coordinadora del Programa de Pràctiques al Regne Unit Facultat de Ciències de l’Educació. Universitat Autònoma de Barcelona. 01-09-17
Coordinadora d’intercanvis de la Titulació de Mestre Especialista en Llengua Estrangera Facultat de Ciències de l’Educació. Universitat Autònoma de Barcelona 15-09-04 14-09-10
Coordinadora d’intercanvis de la Titulació de Mestre Especialista en Llengua Estrangera Facultat de Ciències de l’Educació. Universitat Autònoma de Barcelona 15-09-00 14-09-01
Coordinadora del programa de mobilitat d’estudiants que s’acull dins el Projecte Interuniversitari entre la CE i Canadà: The Training of Modern Language Teachers. Facultat de Ciències de l’Educació. Universitat Autònoma de Barcelona. 01-09-98 31-12-99