Recull de notícies (PBL)

Recull de notícies relacionades amb el premi John McDowell Award 2017, rebut pel projecte d’aula Launching a solidarity campaign to support four Syrian kids stranded in Greece, fruit del treball fet dins el projecte de recerca Preparem els futurs mestres d’anglès per adquirir competències digitals docents i saber-les aplicar en les seves pràctiques: una tasca col·laborativa entre els docents de la universitat, els tutors de les escoles i els propis mestres en formació. AGAUR, Generalitat de Catalunya (2015 ARMIF 00010).

Premsa

Web entitats