Direcció de Treballs de Fi de Màster

Màster en Recerca en Educació

 • Robbins, Jacqueline (20/07/2017) Is there anybody out there? A review of research on the role of the teacher in online language learning (2007-2017). Direccció: Dolors Masats i Eulàlia Canals.
 • Soto Ribera, Sandra (16/09/2014) La interacció en una tasca oral. Direcció: Dolors Masats.

Màster en Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura

 • Belotti, Marcello (16/09/2014). Plurilinguismo e intercompresione: Un’analisi dei materiali didattici di EuRom5. Direcció: Artur Noguerol i Dolors Masats.
 • Spagnolo, Pierpaolo (17/09/2012). A detailed view of how Italian Proficiency as a Second Language is “Officially tested”. Direcció: Dolors Masats.
 • Watson, Gisela (14/09/2012). ¿Cómo enseñamos la oralidad? Análisis de las creencias y representaciones asociadas a la enseñanza de la oralidad a partir de una experiencia de reflexión sobre la acción. Direcció: Dolors Masats.

Màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge

Màster en Didàctica del Xinès per Hispanoparlants

 • Xiaofang, Zhang (08/07/2019). La adaptación de textos reales en los manuales para aprender chino como segunda llengua: El caso del manual «New practical Chinese reader 5». Direcció: Dolors Masats.

Màster en Ensenyament de Català com a Primera i Segona Llengua

 • Casas Luque, Ramon (14/09/2018). Dos en un: aprenem a escriure i a parlar mentre reflexionem sobre els perfils lingüístics: Anàlisi d’una intervenció en una aula d’adults de català com a L2. Direcció: Dolors Masats.

Màster en Formació de Professorat d’Educació Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes

 • Valls Bergadà, Goretti (16/06/2011). Teachers’s feedback moves in teacher-centred classroom discourse: A case study. Direcció: Dolors Masats.
 • Pons Alorda, Jaume (15/06/2009). Fake nativeness as a positive resource for teaching English: A case study. Direcció: Dolors Masats.
 • Ramos Antonietti, Núria (15/06/2009). Group work interaction: how groups internalize teachers’ instructions. A case study at IES Barcelona. Direcció: Dolors Masats.
 • Socoliuc, Roxana (22/12/2009). Who constructs knowledge? Analysis of participation in a CLIL activity. Direcció: Dolors Masats.