Recerca Dirigida sobre Educació Plurilingüe

Tesis en curs

  • PratginestósCèlia (tesi en procés). Desplegament de la competència interactiva dels aprenents d’un institut de secundària a partir de la participació en propostes didàctiques basades en l’enfocament per projectes. Directora: Dolors Masats.

Treballs de Fi de Màster

  • Casas Luque, Ramon (14/09/2018). Dos en un: Aprenem a escriure i a parlar mentre reflexionem sobre els perfils lingüístics: Anàlisi d’una intervenció en una aula d’adults de català com a L2. Direcció: Dolors Masats.
  • Belotti, Marcello (16/09/2014). Plurilinguismo e intercompresione: Un’analisi dei materiali didattici di EuRom5. Direcció: Artur Noguerol i Dolors Masats.