Contes, art i vídeos

Ambrós, Alba, i Masats, Dolors (2011). Experimentem la narració de contes i llenguatges amb John Baldessari en pantalla. Materials Docents en Xarxa. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona. Col·lecció Omado.

Exemples:

Home Sweet home                                         A dream of freedom                                               The lonely glasses

La participació dels alumnes en aquest projecte va donar lloc a un treball de fi d’estudis:

HRONOVÁ, Kateřina (2011). Using Digital Storytelling in the English Language Classroom. Bachelor thesis, Brno: Masaryk University, Faculty of Education, Department of English Language and Literature. Directora del treball: Dr. Rita Collins. Ed.D.