Plurilingüisme a l’escola primària i secundària

Masats, Dolors, i Noguerol, Artur (2017). If you want peace… Unitat didàctica dissenyada per celebrar el Dia Europeu de les llengües. És una adaptació d’un material que, amb el mateix nom, es va dissenyar dins del marc dels projectes Evlang/Jaling.

Noguerol, Artur; Prats, Àngels; Masats, Dolors, i Vilà, Núria (2004). Si vols la pau. Unitat didàctica dissenyada dins del marc del Jaling per celebrar la diversitat de llengües tot i cantant a favor de la pau. Es va presentar al Fòrum de les Cultures celebrat a Barcelona l’any 2004.

Noguerol, Artur; Prats, Àngels, i Masats, Dolors (2004). Si quieres la paz. Unitat didàctica dissenyada dins del marc del Jaling per celebrar la diversitat de llengües tot i cantant a favor de la pau. Es va presentar al Fòrum de les Cultures celebrat a Barcelona l’any 2004.

Noguerol, Artur; Prats, Àngels, Masats, Dolors, i Dooly, Melinda (2004). If you want peace. Unitat didàctica dissenyada dins del marc del Jaling per celebrar la diversitat de llengües tot i cantant a favor de la pau.

Masats, Dolors; Noguerol, Artur, i Unamuno, Virgínia (2003). El lladre de paraules. Unitat didàctica dissenyada dins del marc dels projectes Evlang/Jaling per treballar la formació de paraules i el valor de preservar les llengües.

Masats, Dolors; Noguerol, Artur, i Unamuno, Virgínia (2003). El ladrón de palabras. Unitat didàctica dissenyada dins del marc dels projectes Evlang/Jaling per treballar la formació de paraules i el valor de preservar les llengües.

Masats, Dolors; Prats, Àngels., i Vilà, Núria (1999). La Caputxeta parla sis llengües. CD-Rom interactiu destinat a fer conèixer el concepte de família lingüística i en concret les llengües romàniques als alumnes de cinquè de primària. Material elaborat i experimentat dins el projecte europeu d’investigació i innovació didàctica “Èveil aux langues dans l’enseignement primaire” Ref. 42137-CP-1-97-FR-Lingua-LD.