Plurilingüisme al món acadèmic

Masats, Dolors; Nussbaum, Luci; Moore, Emilee, i Lüdi, Georges (2015). Actiu plurilingüe. Materials en xarxa. Universitat Autònoma de Barcelona.

  • Idees pràctiques per utilitzar l’enorme capital lingüístic que tenim les persones que treballem o estudiem a la UAB com a mitjà per mantenir les relacions socials i per accedir al coneixement.