Jornada Tancament RecerCaixa

https://twitter.com/UABBarcelona/status/1352662970866802688 Agraeixo a la Fundació la Caixa la confiança i el suport ofert al nostre projecte "Els docents com a agents transformadors de les pràctiques educatives gràcies a la seva participació col·laborativa en un projecte…