Jornada Tancament RecerCaixa

Agraeixo a la Fundació la Caixa la confiança i el suport ofert al nostre projecte “Els docents com a agents transformadors de les pràctiques educatives gràcies a la seva participació col·laborativa en un projecte interdisciplinari d’innovació docent a les aules d’anglès” (DATE) (RecerCaixa 2016-ACUP-001 (2017-2021) LCF/PR/RC16/1000003). El meu agraïment també es fa extensiu al professorat i l’alumnat de l’Institut Federica Montseny i de l’Institut de Badia del Vallès, a l’Ajuntament de Badia del Vallès, als Serveis Territorials d’Ensenyament del Vallès Occidental i a la Fundació Autònoma Solidària per haver-lo fet possible.