Jornada Tancament RecerCaixa

https://twitter.com/UABBarcelona/status/1352662970866802688 Agraeixo a la Fundació la Caixa la confiança i el suport ofert al nostre projecte "Els docents com a agents transformadors de les pràctiques educatives gràcies a la seva participació col·laborativa en un projecte…

E-Twinning online seminar

THANK YOU FOR THE INVITATION. TALK AVAILABLE HERE. This talk has a double-folded objective. First I will present two classroom projects in which primary and secondary learners of English develop the so-called 21st century skills…