Universitat Ramon Llull (Blanquerna)

Assignatura
Titulació
Curs Acadèmic

Llengua i Literatura i la seva Didàctica
Mestre. Especialitat d’Educació Primària
2001-2002
Idioma Estranger (anglès) i la seva Didàctica
Mestre. Especialitat d’Educació Primària
2001-2002
Idioma Estranger (anglès)
Mestre. Especialitat de Llengua Estrangera
2001-2002
Expressió Dramàtica en Anglès
Mestre. Especialitat d’Educació Física
2001-2002