UPF UAB

Des del curs 2016-2017 sóc docent del Màster Interuniversitari en Estudis del Discurs: Comunicació Societat i Aprenentatge, coordinat per la Universitat Pompeu Fabra. Hi imparteixo l’assignatura L’Educació Plurilingüe: Tendències i Perspectives de Recerca , que és comuna amb el Màster en Recerca en Educació que imparteix la UAB. Guia (cat) / Guía (cast) / Guide (en).

He tutoritzat també el següent Treball de Fi de Màster:

  • Pratginestós, Cèlia (2018) Multilingual practices in the confluence of content and language within the framework of Higher Education: a case study in the classroom of Digital Law in English“. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.