UVic UB UAB

El curs 2018-2019 vaig co-coordinar i impartir docència en el Màster en Ensenyament de Català com a Primera i Segona llengua, i el postgrau que hi tenia associat. Des del curs 2019-2020 només s’ofereix el Postgrau en Ensenyament de Català per a Persones adultes.

Assignatura
Programa
Inici
Fi

L’Ensenyament del català al segle XXI
Postgrau
2017-2018
——

Pràctiques
Postgrau
2017-2018
——

Treball de Fi de Màster
Màster
2017-2018
2017-2018