Instituto Universitario de Postgrado

Durant l’any 2007 vaig participar en la creació dels materials del Mòdul 13, Las tecnologías en la enseñanza de la lengua extranjera, del Postgrado en Educació y TICs. A les edicions dels anys 2008 i 2009 d’aquesta titulació hi vaig participar com a docent.